Product Detail รายละเอียดสินค้า

บูเช็คเทียน The Empress of China( พากย์ไทย ) แผ่น 8 - 14 จบ ( 7 แผ่น )

บูเช็คเทียน The Empress of China( พากย์ไทย )  แผ่น 8 - 14 จบ ( 7 แผ่น )

จำนวน 7 แผ่น
จำนวนที่ต้องการ ชุด
 

ปีที่สิบเอ็ดของรัชสมัยเจินกวาน อู่หยูอี้(ฟ่านปิงปิง)อายุครบสิบสี่ปีเต็มเข้าสู่ตำหนักหลังของแผ่นดินต้าถัง ด้วยความที่นางมีรูปโฉมงดงามและมีความสามารถในการร่ายรำ ทำให้นางมีโอกาสได้รู้จักกับถังไท่จงหลี่ซื่อหมิน(จางฟงอี้)ทั้งยังสร้างความตรึงตาตรึงใจให้หลี่ซื่อหมินอีกด้วย ต่อมา ไม่นานนักก็มีหญิงงามนางหนึ่งเสียชีวิต หลักฐานทั้งหมดมัดตัวหยูอี้ ทำให้นางต้องถูกสนมเหว่ย(จางถิง)ทรมาณอย่างเหี้ยมโหดถูกคุมขังในคุกหลวง สีฮุ่ย(จางจินหนิง)พี่น้องของหยูอี้ไปขอความช่วยเหลือจากสนมหยาง(โจวไห่เม่ย)ทำให้หยูอี้รอดพ้นจากวิกฤตไปได้ ถังไท่จงทรงพระราชทานนามให้หยูอี้ว่าเม่ยเหนียง เม่ยเหนียงต้องเผชิญกับการแก่งแย่งชิงดีของตำหนักหลัง ต้องเผชิญกับแผนการชั่วร้ายสารพัด เม่ยเหนียงหลงรักหลี่ซื่อหมิน ถึงแม้อาลัยอาวรณ์ แต่ก็ต้องตัดใจปลงผมบวชชี ถังเกาจงหลี่จื้อ(หลี่จื้อถิง)ทรงรู้ว่าเม่ยเหนียงตั้งครรภ์ เพื่อความปลอดภัยจึงพานางกลับงังหลวง แต่แล้วเม่ยเหนียงก็ถูกประทุษร้ายจนแท้งลูก นับแต่นั้นเป็นต้นมา เม่ยเหนียงก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางการล้างแค้นโดยพึ่งพาอำนาจของหลี่จื้อ ปีที่หกรัชสมัยหย่งเวย เม่ยเหนียงได้รับการสถาปนาเป็นไทเฮา แผ่นดินต้าถังเจริญรุ่งเรือง หลังจากที่หลี่จื้อสวรรคต อำนาจการปกครองก็ตกอยู่ที่เม่ยเหนียงเพียงคนเดียว....

2013 See Movies Shop all rights reserved. Seemovieshop.com