Product Detail รายละเอียดสินค้า

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ ( พากย์ไทย ) 12 แผ่น

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ ( พากย์ไทย ) 12 แผ่น

จำนวน 12 แผ่น
จำนวนที่ต้องการ ชุด
 

เรื่องย่อ :เรื่อง “Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้” นำแสดงโดย ปาร์คฮันบยอล, ลีแทกอน, จางอึนอู และยุนเซอิน เอาใจคุณผู้ชมเต็มที่.. Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้. เรื่องราว “ในสมัยโชซอน ตระกูลจางคือต้นตระกูลที่คิดค้นการกลั่นซีอิ๊วจากถั่วเหลือง เป็นจุดเริ่มต้นการหมักถั่วทีเป็นจุดเริ่มต้นการหมักถั่วที่เรียกว่า “ซีอิ๊วฮวังโซ” นับว่าเป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจซีอิ๊วจากถั่วเหลืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ : ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ 17.00 – 18.00 น. ทางช่อง 3SD

2013 See Movies Shop all rights reserved. Seemovieshop.com