Product Detail รายละเอียดสินค้า

The Circle เดอะ เซอร์เคิล [Master] [พากย์ ไทย/อังกฤษ บรรยาย ไทย/อังกฤษ ]

The Circle เดอะ เซอร์เคิล [Master] [พากย์ ไทย/อังกฤษ บรรยาย ไทย/อังกฤษ ]

จำนวน 1 แผ่น
จำนวนที่ต้องการ ชุด
 

เรื่องย่อ The Circle (2017) เดอะ เซอร์เคิล ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยี และคิดอยู่เสมอว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นมีผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ ความปลอดภัยในโลกออนไลน์ และการถูกสอดส่องจากคนที่คุณมองไม่เห็นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร? The Circle เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะนำเสนอมุมมองของเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้นี้

2013 See Movies Shop all rights reserved. Seemovieshop.com