Product Detail รายละเอียดสินค้า

TROLLHUNTERS TALES OF ARCADIA SEASON 3 โทรลฮันเตอร์ ตำนานแห่งอาร์เคเดียร์ ( 13 ตอนจบ )พากย์ ไทย/อังกฤษ บรรยาย ไทย/อังกฤษ

TROLLHUNTERS TALES OF ARCADIA SEASON 3 โทรลฮันเตอร์ ตำนานแห่งอาร์เคเดียร์ ( 13 ตอนจบ )พากย์ ไทย/อังกฤษ บรรยาย ไทย/อังกฤษ

จำนวน 3 แผ่น
จำนวนที่ต้องการ ชุด
 

เรื่องราวว่าด้วยเด็กหนุ่มอายุ 15 นาม Jim Lake ที่ได้รับเลือกจาก Amulet of Daylight ให้เป็น Trollhunter คนต่อไป หลังจากที่คนก่อนหน้าได้โดนฆ่าไป (ต้องเล่าก่อนว่าฉากในเรื่องนี้ดำเนินอยู่บนโลกมนุษย์ที่มีโทรลอาศัยอยู่ใต้ดินอย่างลับๆ แล้วพวกโทรลก็จะแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งดีที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่ ส่วนอีกฝั่งก็เป็นโทรลฝั่งร้าย ที่มีความต้องการในการขึ้นมาครองโลก ทำให้ต้องมี Trollhunter ที่ทำหน้าที่ในการคอยกันไม่ให้โทรลฝั่งร้ายทำสำเร็จ) ถึงชื่อจะบอกว่า Trollhunter แต่จริงๆแล้วทุกรุ่นที่ผ่านมาล้วนแล้วเป็นโทรลกันทั้งนั้น ก็จะมีจิมนี่แหละ ที่เป็นมนุษย์คนแรกที่ได้รับเลือก

2013 See Movies Shop all rights reserved. Seemovieshop.com